Nous socis

Formulari d'invitació per a nous socis ordinaris


En l’Assemblea General Extraordinària d’Associats de data 29-05-2015 es va acordar l’acceptació com a nous socis de persones que no han tingut la condició d’empleats de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, però que ja sigui per vincles familiars, d’amistat, o d’altre tipus tinguin interès en pertànyer a l’Associació.

Qui som

La Associacíó de Jublitats de Caixa Sabadell es va constituir formalment el 16 de novembre de 1993, quedant inscrita com a tal en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. De fet, des de feia temps que d’una manera oficiosa ja funcionaven les seves activitats.
La primera Junta va estar presidida per Mª Mercé Artigas Iglésias, essent-ne secretari en Jaume Avellaneda Camins.
Entre el grup de promotors cal mencionar d’una manera especial, a més dels dos abans indicats, els següents: Jacint Barceló, Sebastià Coy, Manuel Ferraz, Miquel Forrellad, Pere Freixanet, Oscar Giannoni, Montserrat Obradors, Josep Orriols, Josep Portell, Pere Reverter, Feliu Soriano i Dionís Torruella.

Entre els fins de l'Associació podem destacar:

- Fomentar els principis de col·laboració, convivència i relacions d'amistad entre els associats.

- Vetllar per la defensa dels interessos col·lectius i individuals dels seus membres.

- Organitzar i promoure tota mena d'activitats de caràcter social, cultural o recreatiu per als seus associats.

- Participar en accions relatives al benestar i progrés de la societat en general.

Sabadell: C/ d'en Font, 25 ( Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa de Sabadell, 1er. Pis, Aula nº 7, Altell )

Correu : jubilatsces@gmail.com